Razem w partnerstwie

13:40

28 października 2014

Izabela Patek

Reportażystka, dziennikarka działu kultury i gorzowskiej redakcji Radia Zachód Tel. 95 720 47 91. (Visited 54 times, 1 visits today)

W Starostwie Powiatowym podpisano umowę o współpracy na rzecz ekonomii społecznej w powiecie gorzowskim. Porozumienie zostało podpisane z inicjatywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie, który wspiera przedsiębiorczość społeczną i podmioty działające na rzecz jej rozwoju.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje powiaty: gorzowski ziemski i grodzki, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki oraz sulęciński. Podpisanie umowy wieńczy ponad roczną pracę w ramach spotkań budujących partnerstwo w powiecie gorzowskim. -Do partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej przystąpiły nie tylko organizacje pozarządowe, dwie gminy, ale także instytucje otoczenia rynku pracy – mówi Małgorzata Domagała , kierownik gorzowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Do umowy „Razem w partnerstwie” przystąpił między innymi Zakład Karny w Gorzowie. Zdaniem dyrektora placówki podpułkownika Leszka Kobierzyńskiego dla osadzonych sposobem na wyjście z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest tworzenie spółdzielni socjalnych:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie zachęca inne instytucje i organizacje pożytku publicznego do przystąpienia do porozumienia na rzecz rozwijania ekonomii społecznej. Można to uczynić w każdej chwili. Wymagane jest do tego złożenie stosownej deklaracji i jej zaakceptowanie przez Radę Programową Partnerstwa. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie mieści się przy ulicy Kombatantów 34.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz