Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o pomoc bezdomnym w czasie mrozów

07:11

17 stycznia 2018

Informacyjna Agencja Radiowa

(Visited 3 831 times, 1 visits today)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o pomoc dla osób samotnych i bezdomnych w czasie mrozów.
Resort przypomina, że spadek temperatury, szczególnie w nocy, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nienadających się do zamieszkania.
„Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, pozwoli w porę udzielić pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie” – apeluje ministerstwo rodziny i pracy.
We wszystkich województwach działają centra zarządzania kryzysowego, które są zobowiązane do wskazywania miejsc lub zabierania osób potrzebujących pomocy do ogrzewalni noclegowni lub schroniska. Placówki te działają całodobowo.
Gdy widzimy osobę potrzebującą wsparcia, możemy to zgłosić właściwym służbom. Zgłoszenia przyjmują Policja, Straż Miejska oraz Pogotowie Ratunkowe. Można też zadzwonić na numer 112 i poinformować o konieczności udzielenia pomocy.

(Visited 3 831 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz